De Kempengalm

Nonnenklooster uit Weebosch-Bergeijk in de problemen door schulden bij Belastingdienst  

Na de problematiek met betrekking tot het sluiten van een deel van onze kerken omdat de financiële middelen niet meer toereikend zijn om deze allemaal in stand te houden lijkt dit probleem zich ook door te zetten naar de kloosters. Gezien het onderhoud hiervan en het steeds hoger worden van de energiekosten zijn ook zij genoodzaakt om actie te ondernemen.

Het nonnenklooster uit de Weebosch heeft het anders aangepakt. Om flink wat Euro’s te  kunnen genereren heeft ze haar kloosterdeuren wijd opengezet om hun gasten te kunnen laten kennismaken met het rijke Roomse Katholieke leven met eigen gemaakte kloosterkaas en kloosterbier. Met de opbrengsten hiervan, zou alles ruim kostendekkend zijn en zouden ze zelfs aan deze nieuwe bron van inkomsten, nog flink wat aan over houden.

Waar ze niet bij stil hebben gestaan is dat van deze inkomsten achteraf ook nog belasting betaald moet worden. “Gelukkig” heeft Disney World Parijs  inmiddels interesse getoond in een kloosterpretpark op de Weebosch maar wat dan te doen met de pastoor en de zusters waar van alles mee aan de hand is……

Toneelvereniging  “De Kempengalm” uit Bergeijk – Weebosch is inmiddels druk bezig met alle voorbereidingen. De regie is in handen van William Houbraken.

Noteer alvast in de agenda:

Locatie De Kattendans Bergeijk:

Zaterdag 22 oktober 20:00 uur en zondag 23 oktober 14:30 uur

Locatie Weebosch buurthuis  ’t Sant: 

Woensdag 26 en zaterdag 29 oktober om 20:00 uur.

Zondag 30 oktober 14:30 uur